Denne nettsiden benytter informasjonskapsler som bidrar til å forbedre den og gi deg best mulig opplevelse av nettsiden.
Ved å benytte denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

X

Beskrivelse av filen

Paragraf 10 og 24 av Personopplysningsloven (523/1999)

Dato for utkast: 15. februar 2016

Vær oppmerksom på at dette er en uoffisiell oversettelse som utelukkende brukes til informasjonsformål.

1. Behandlingsansvarlig/bedrift
Orion Diagnostica Oy
Organisasjonsnummer: 1855216-1
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finland
Tlf.: +358 10 4261

2. Ansvarlig/kontaktperson
(Contacts in English:)
Vice President, Marketing
Gabriella von Flittner
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finland
Tlf.: +358 10 4261
E-post: 

email_address_Flittner 

3. Navnet på registret
Orion Diagnosticas partner-, kunde- og markedsføringsregister 

4. Formålet med behandlingen av personopplysninger / formålet med registret
Formålet med registret er følgende: 

 • administrasjon av kundeservice og kundepleie hos Orion Diagnostica Oy
 • distribusjon av nyhetsbrev og markedsføringsmateriell
 • markedsføring og direkte markedsføring av produkter og tjenester fra Orion Diagnostica Oy med brukerens samtykke og i tråd lovgivningen
 • personlig tilpasning av besøk og kommunikasjon
 • tilrettelegging av levering av produkter og tjenester fra Orion Diagnostica Oy, tilrettelegging av virksomhet og kontinuerlig utvikling av virksomhet, produkter og tjenester
 • utveksling av informasjon internt i Orion Diagnostica og mellom Orion Diagnostica og bedriftens autoriserte distributører og samarbeidspartnere for å legge til rette for levering av produkter og tjenester fra Orion Diagnostica
 • oppfylling av Orion Diagnostica Oys lovpålagte forpliktelser med hensyn til behandling av personopplysninger
 • å besvare kontaktforespørsler

Orion Diagnostica Oy kommer ikke til å utveksle innsamlede opplysninger for kommersielle formål til andre parter enn enheter i Orion Group, autoriserte distributører og andre samarbeidspartnere.

5. Innhold i registret
Følgende data kan samles inn gjennom tjenesten: 

 • brukerens navn, brukerens bedrift eller annen organisasjon, adressen til bedriften/organisasjonen, brukerens stilling i organisasjonen, brukerens telefonnummer, brukerens e-postadresse
 • serienummer(e) for instrument(er) i bruk, produkter i bruk, informasjon om produkter og tjenester i bruk
 • informasjon om brukerens geografiske posisjon og bosted, varemerke og type for brukerens nettleser, brukerens gjeldende IP-adresse
 • informasjon om registreringer i adresselister og markedsføringsmateriell
 • tilbakemeldinger fra kunder, forespørsler knyttet til brukeren 

(Produkter og tjenester fra Orion Diagnostica Oy som omtales her, kan også omfatte tredjeparts produkter og tjenester som selges og distribueres av Orion Diagnostica Oy.)

6. Tillatte informasjonskilder
Brukeren angir data om seg selv på nettstedet.

7. Tillatte geografiske områder for utveksling av data og hvorvidt data overføres til land utenfor EU og EØS
Personopplysninger overføres ikke til land utenfor EU eller EØS.

8. Prinsipper for sikring av datafilen/registret
A. Manuelt register
Dataene i et manuelt register skal oppbevares i et område der bare autorisert personell har tilgang. 

B. Elektronisk register
Dataene skal oppbevares i et område der bare autorisert personell har tilgang. Registrene lagres i Orion Diagnostica Oys systemer for innholdsstyring (CMS) og kundepleie (CRM).  

9. Rett til innsyn og realisering av retten til innsyn
Den berørte personen skal, etter å ha oppgitt tilstrekkelige søkekriterier, ha innsynsrett til data om seg selv i registret med personopplysninger eller til å få opplyst at registret ikke inneholder slike data. Den behandlingsansvarlige skal samtidig gi den registrerte personen informasjon om hvilke datakilder som er tillatt i registret, hvordan data i registret kan brukes, og hvilke geografiske steder det er tillatt å utveksle data til.

Personen som ønsker innsyn i dataene om seg selv, slik dette er omtalt ovenfor, skal sende en forespørsel om dette til den ansvarlige hos Orion Diagnostica Oy i et dokument som er underskrevet eller på tilsvarende måte bekrefter avsenderens identitet.

Forespørsler om innsyn skal rettes til kontaktpersonen hos Orion Diagnostica Oy (som angitt ovenfor). 

10. Rettelser og realisering av rettelser
Den behandlingsansvarlige skal, på eget initiativ eller ved forespørsel fra den aktuelle personen, innen rimelig tid rette, slette eller supplere personopplysninger i registret som inneholder feil, er unødvendige, ufullstendige eller foreldet med hensyn til formålet med behandlingen. Den behandlingsansvarlige skal også forhindre utveksling av slike data hvis dette kan true personvernet eller rettighetene til den berørte personen.

Hvis den behandlingsansvarlige avslår forespørselen til personen som rettelsen av feilen angår, skal det utstedes en skriftlig bekreftelse på dette. I bekreftelsen skal også årsakene til avslaget være oppgitt. I slike tilfeller kan personen dette angår, ta saken videre til EUs ombudsmann for personvern.

Den behandlingsansvarlige skal rapportere rettelsen til mottakerne av dataene og kilden for personopplysningene som inneholder feil. Hvis det er umulig eller urimelig vanskelig å varsle om rettelsen, faller denne forpliktelsen imidlertid bort.

Forespørsler om korrigeringer skal rettes til kontaktpersonen hos Orion Diagnostica Oy (som angitt ovenfor).