Denne nettsiden benytter informasjonskapsler som bidrar til å forbedre den og gi deg best mulig opplevelse av nettsiden.
Ved å benytte denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

X

Betingelser for bruk og fraskrivningsklausul

Innholdet på dette nettstedet tilhører Orion Diagnostica Oy og/eller selskapets datterselskap(er) (heretter omtalt som «Orion Diagnostica»).

Ved å åpne og bruke Orion Diagnosticas nettsted samtykker du i følgende vilkår:

Immaterielle rettigheter

Alt materiale og alt innhold på dette nettstedet tilhører Orion Diagnostica og er beskyttet av lokal og internasjonal lovgivning for varemerker, varenavn, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Orion Diagnostica har all enerett, inkludert, men ikke begrenset til, logoer for Orion Diagnosticas produkter og virksomhet samt produktnavn og varemerker som tilhører Orion Diagnostica og selskapets partnere.

Gjengivelse, overdragelse, publisering, endring, distribusjon eller lagring av denne informasjonen er forbudt i enhver form uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra Orion Diagnostica. Orion Diagnostica gir deg imidlertid tillatelse til å lagre utdrag fra disse sidene på datamaskinen og skrive ut utdrag fra disse sidene utelukkende til personlig bruk. For individuelle dokumenter på Orion Diagnosticas nettsted kan det gjelde ytterligere vilkår, som er angitt i de aktuelle dokumentene.

Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige, er tillatt i offentlig kommunikasjon, så lenge informasjonskilden er oppgitt.

Ansvarsfritak

Orion Diagnostica tilbyr informasjonen på selskapets nettsted «som den er» uten noen form for garantier, verken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller mot krenkelse av rettigheter. Orion Diagnostica skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader som oppstår i forbindelse med eller på grunn av bruk av Orion Diagnosticas nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av programvare eller andre data i informasjonssystemer eller andre tap. Orion Diagnostica kan heller ikke garantere at dette nettstedet og serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter.

Orion Diagnosticas nettsted kan inneholde feilaktig informasjon og informasjon som ikke er oppdatert. Informasjonen kan endres eller oppdateres uten forvarsel, og Orion Diagnostica kan på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel forbedre eller endre sidene på nettstedet eller trekke tilbake tilgangen til dem. Informasjon på dette nettstedet kan inneholde henvisninger til produkter og tjenester fra Orion Diagnostica som ikke lenger er tilgjengelige eller ikke lenger er godkjent av myndighetene der du bor. Orion Diagnostica påtar seg ikke noe ansvar hvis du bruker informasjon som er i strid med lovgivning, bestemmelser eller retningslinjer som gjelder der du bor. Hvis du ønsker informasjon om hvilke Orion Diagnostica-produkter som er tilgjengelig der du bor, anbefaler vi deg å kontakte Orion Diagnosticas lokale kontaktperson eller markedsføringspartner.

Orion Diagnostica gir ingen form for garanti, verken direkte eller indirekte, for andre nettsteder som er tilgjengelige gjennom eller er knyttet til Orion Diagnosticas nettsteder. Slike nettsteder, og henvisning til produkter og tjenester på slike nettsteder, er heller ikke godkjent av Orion Diagnostica. Når du åpner et nettsted som ikke tilhører Orion Diagnostica, er dette nettstedet å betrakte som uavhengig av Orion Diagnostica. Orion Diagnostica påtar seg ikke noe ansvar for materiell som er produsert av eller publisert av tredjeparter som er knyttet til Orion Diagnosticas nettsted gjennom koblinger.

Andre vilkår for bruk

Hvis du sender inn kommentarer eller materiale til serverne våre, for eksempel via e-post eller dette nettstedet, samtykker du i at denne informasjonen skal betraktes som unntatt fra taushetsplikt og rettighetsbeskyttelse, og at Orion Diagnostica har rett til publisere denne informasjonen. I tillegg samtykker du med dette i at materialet er gratis og egnet for publisering. Ved å sende inn materialet gjennom dette nettstedet samtykker du i at Orion Diagnostica kan publisere informasjonen og står fritt til å bruke slik informasjon og/eller konsepter i informasjonen til et hvilket som helst formål uten at dette innebærer ansvar, kostnader eller andre former for kompensasjon.

Du samtykker i å holde Orion Diagnostica skadesløs overfor eventuelle krav som er knyttet til materialet du sender inn, fra tredjeparter.

Du samtykker også i at du ikke vil fremsette krav knyttet til dette materialet overfor Orion Diagnostica. Hvis du oppdager at Orion Diagnosticas nettsteder inneholder materiell eller koblinger som krenker opphavsretten, ber vi deg om å gi oss beskjed, slik at vi kan iverksette tiltak.

Cookies (available only in English)

Orion Diagnostica respects the privacy of personal data and the concerns that web visitors might have about the use of their data. In those cases where we collect and use personal data (name, address, contact information), we apply the very best practices. Read more in Norwegian: Beskrivelse av filen

In regard to cookies (cookies are small text files, which enhance the user experience on a website, by allowing the system to recognise returning visitors etc.) Orion Diagnostica uses only so-called first-party cookies which are cookies created and utilised by Orion Diagnostica. Third-party cookies (cookies that are created, managed and analysed by a separate entity, possibly providing some service to the organisation hosting the website) are not used by Orion Diagnostica. Orion Diagnostica does not share cookie data with any third party.

The cookies currently in use on our websites:

 

  • ASP.NET_SessionId - Session cookie sent to the web browser Used when you open the browser and then go to a website that implements ASP.NET session state. This cookie is deleted when you close your browser.
  • Statistics - Google analytics Used to distinguish visitors – anonymity is protected.
  •  

     

    If you want to use Orion Diagnostica websites and cannot accept the use of these cookies, we will ask you to deactivate the use of cookies within your browser settings. How to do this (so-called - opt-out) you can use the information on this website: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.