Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

Easicult-tester

Easicult dipslide-testene er beregnet for overvåking av mikrobiologisk forurensning (totalantall bakterier og sopp) i forskjellige industrimiljøer. Dipslide-testene kan utføres på stedet, eller de kan benyttes som praktiske transportmedier for prøver. Bruk av Easicult krever verken spesiell opplæring, klargjøring på forhånd eller utstyr.

Som regel

Easicult-testene bidrar til å opprettholde høy mikrobiologisk kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen. De bidrar til riktig bruk av biocider og forlenger dermed også livssyklusen til væsker for industriell behandling, noe som forhindrer tilstopping, korrosjon og forstyrrelser som skyldes mikrobiell forurensning.

Easicult dipslide-tester er tilgjengelige i tre hovedversjoner: Easicult Combi for påvisning av det totale antall bakterier, gjær og mugg, Easicult TTC for det totale bakterieantall og Easicult M for overvåking av soppforurensning.

Easicult gir deg følgende

  • Klar-til-bruk dipslider som kan utføres på stedet, for overvåking av mikrobiell forurensning
  • Dokumentert og pålitelig metode som gir trygghet
  • Ingen telling av kolonier - enkel tolkning av resultatet ved hjelp av tolkningskart

 

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Metode

Dyrkning

Prøvemateriale Væske
Avlesningstid Inkubasjon i én til sju dager avhengig av produkt og temperatur
Avlesning Visuell, semikvantitativ
Oppbevaring 18 til 25 ºC
Nødvending, ikke inkludert

Inkubator kan benyttes

Et registrert varemerke Easicult er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om testene

Easicult-testene kan benyttes til å overvåke mikrobeinnhold i skjærevæsker, kjølevann, drivstoff- og oljetanker og industrielle væsker i papirindustrien. Testene kan også benyttes i kosmetikkindustrien samt malings- og lakkindustrien.

Easicult Combi er en dobbel dipslide der den ene siden er dekket av TTC-agar, som stimulerer vekst av de vanligste formene for bakterier. Den andre siden er dekket av Rose Bengal-agar, som stimulerer vekst av mugg og gjær. Dipsliden er beregnet for å påvise det totale antall  bakterier, mugg og gjær.

Easicult TTC er dekket på begge sider av et TTC-medium som stimulerer vekst av de vanligste bakteriene. Dipsliden er beregnet for å påvise det totale bakterieantall.

Easicult M er dekket på begge sider av et medium som stimulerer vekst av mugg og gjær. Dipsliden er beregnet for overvåking av soppforurensning i forskjellige industrimiljøer.

Dokumenter og materiell

Produktinformasjon

Easicult Family Brochure (NO)

Easicult Model Chart (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Jet Fuel (EN)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Metalworking Fluids (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

Easicult TTC IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67683

Easicult Combi IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67987

Easicult M IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67686

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: Easicult tests  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Vanlige spørsmål

Hvordan kaster jeg Easicult?
Vekst på en dipslide kan være  potensielt smittefarlig. Brukte dipslider skal derfor destrueres ved å brennes, autoklaveres eller ligge i et desinfiseringsmiddel over natten. Destrueringen må alltid samsvare med lokale lover og forskrifter.

Er alle koloniene på den «rosa» siden av Easicult Combi gjær eller mugg? Er alle kolonier på den «bleke» siden bakterier?
Den «rosa» siden er dekket av Rose Bengal-agar for å påvise gjær og mugg. Den inneholder antibiotika som forhindrer bakterievekst. Selv om det forekommer sjelden, er det imidlertid mulig at enkelte bakterier kan være resistente overfor disse antibiotika.
Den «bleke» siden er dekket av TTC-agar, som fremmer vekst av de fleste bakterier. I tillegg kan det forekomme vekst av en rekke typer gjær og mugg på TTC-agar da denne ikke inneholder hemmende stoffer. Mugg og gjær bruker mer tid på å vokse, mens bakteriekolonier vokser hurtigere.

Testoverflaten ble rød eller rosa nesten umiddelbart. Er det mye bakterier her?
Nei. Dette er sannsynligvis en kjemisk reaksjon. På Easicult TTC og Easicult Combi reagerer TTC-fargestoffet (som tilsettes mediene for at koloniene skal farges røde) når næringsstoffene i mediene brytes ned. Denne reaksjonen kan være forårsaket av bakterier eller til og med av visse kjemikalier. Hvis fargeendringen skyldes en kjemisk reaksjon vil den inntreffe i løpet av 15 til 30 minutter, mens eventuelle kolonier vil være synlige på testoverflaten i løpet av såpass kort tid.

Hva betyr 103, 104, 105 og så videre?
Tallet med hevet skrift angir potensen av 10. Hvis et anslag forteller at prøven inneholder 103 mikroorganismer per ml, betyr dette at 10 × 10 × 10 eller 1000 mikroorganismer er til stede. Hvis 104 mikroorganismer er til stede, betyr dette 10 000 mikroorganismer osv.

Jeg har fått tilbake resultater fra et laboratorium, men er usikker på hva de betyr.
Samlet plateantall, samlet levedyktig antall og plateantall er forskjellige begreper som benyttes for å anslå det samlede bakterieantallet. Laboratorier rapporterer vanligvis resultater ved hjelp av et tall mellom 1 og 10 multiplisert med en potens av 10. Eksempel: 2,4 × 103 angir at det er identifisert 2400 bakterier per milliliter. Hvis Easicult ble benyttet for den samme prøven, ville resultatet blitt tolket som 103.

Jeg har inkubert prøvene mine i over 48 timer. Skaper dette problemer?
Det er uproblematisk å inkubere prøvene i 48 timer eller lenger. I mange tilfelle er dette anbefalt for at organismer som vokser sakte, skal vises.

Instruksjonene i pakken spesifiserer en inkuberingstid på 24 til 36 timer. Hvor lenge skal jeg inkubere prøvene?
Hvis du inkuberer prøvene ved romtemperatur, anbefaler vi en  inkuberingstid på to til fire dager. Hvis du inkuberer testene ved 30 ºC, kan du lese av prøvene etter 24 timer og deretter sette de tilbake i inkubatoren og kontrollere de på nytt etter 48 og 96 timer.

Enkelte av koloniene som er vokst frem, er svært store. Betyr dette at de inneholder mange mikroorganismer?
Nei. Størrelsen på flekken eller kolonien avhenger ikke av antallet mikroorganismer. I prinsippet har et lavt antall mikrober mer plass og tilgang til næringsstoffer, noe som igjen kan føre tilat koloniene blir store. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet.

Fins det Easicult-produkter som kan identifisere spesifikke mikroorganismer, som for eksempel Legionella eller andre patogene organismer?
Identifisering av spesifikke mikroorganismer er mer komplisert og gjennomføres vanligvis bare i mikrobiologiske laboratorier. Easicult-dipslider er ikke beregnet for påvisning av spesifikke patogene organismer.

Må prøvene inkuberes i mørke?
Lys har ingen innvirkning på prøvene, og de kan derfor inkuberes både i lys og i mørke. Under inkuberingen bør prøvene imidlertid ikke eksponeres for direkte sollys.

Enkelte av koloniene som har utviklet seg, har en annen farge enn rødt på Easicult TTC-agaren. Hva betyr dette?
Koloniene blir røde på grunn av reduksjon av indikatorfargen. Fargen er lagt til for å gjøre det enklere å se koloniene mot testoverflaten. Visse bakterier reduserer ikke alltid fargen, noe som enkelte ganger kan resultere i kolonier uten farge.

Hvordan lagrer jeg Easicult?
Easicult skal lagres ved romtemperatur og være beskyttet mot trekk og temperaturendringer for å bevare fuktigheten og balansen i næringsstoffene i agaren. Unngå frysing og direkte sollys.

Instruksjonene i pakken spesifiserer temperaturområdet for inkubering. Hvilken temperatur kreves faktisk for inkubering?
Hvis du har en inkubator, inkuberer du prøvene ved 27 til 30 ºC. Ellers inkuberer du prøvene ved romtemperatur (18 til 25 ºC). I det siste tilfellet anbefaler vi at  inkuberingstiden forlenges.

Hvor høyt bakterieantall er akseptabelt i kjølevann?
En generell rettesnor kan være 103 til 104 CFU/ml for kjølevann. Du må imidlertid selv fastsette hvilket bakterienivå som er akseptabelt i ditt spesifikke system.

Jeg har en Easicult-pakke som er gått ut på dato. Kan jeg fortsatt bruke disse testene?
Det er oppført en utløpsdato på siden av Easicult-esken. Utløpsdatoen er fastsatt med utgangspunkt i data for stabilitet. Easicult bør brukes innen denne datoen for å sikre at resultatene er pålitelige.

Er du interessert i produktene?