Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

Hygicult-tester

Hygicult kontaktslider er beregnet for hurtig  overvåking av mikrobiologisk hygiene og/eller forebyggende påvisning av mikrober (samlet bakterieantall, Enterobacteriaceae, gjær, mugg og koliforme bakterier) på overflater. Testene kan utføres på stedet, eller slidene kan benyttes som praktiske transportmedier for prøver.

Som regel

Hygicult testene er pålitelige, økonomiske, tidsbesparende og kan utføres på stedet. De er tilgjengelige i fire versjoner. Hygicult TPC brukes til overvåking av den generelle hygienetilstanden ettersom testen stimulerer veksten av alle typer bakterier samt gjær og mugg. Hygicult E og Hygicult E/ß-GUR brukes begge til påvisning av Enterobacteriaceae. I tillegg påviser Hygicult E/ß-GUR forekomsten av ß-glucuronidase-positive organismer (som f.eks. E.coli). Hygicult Y&F er beregnet for påvisning av gjær og mugg. Hygicult TPC- og Hygicult E-dipslider er blitt evaluert i en felles studie i tolv laboratorier. Evalueringsrapportene er godkjent av AOAC og NMKL.

Hygicult gir deg følgende

  • Tester som er klare til bruk på stedet
  • Godt dokumentert og pålitelig metode
  • Ingen telling av kolonier - enkel resultattolking ved hjelp av tolkningskart
  • Lang holdbarhet sammenlignet med plater
  • Enkel overflateprøvetaking med patentert hengslet slide 

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Metode

Dyrkning

Prøvemateriale Kontaktinokulasjon, dypping eller vattpinne
Avlesningstid Inkubering i én til fem dager avhengig av produkt og temperatur
Avlesning Visuell, semikvantitativ
Oppbevaring 18 til 25 ºC
Nødvending, ikke inkludert

Inkubator for Hygicult E/ß-GUR og Hygicult E

Obs!

Grenseverdiene for mikrobeantall i vanlig drikkevann er for lave til at Hygicult kan påvise disse

Et registrert varemerke Hygicult er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om testene

Hygicult TPC-sliden er dekket på begge sider av TPC (Total Plate Count)-agar, som stimulerer hurtig vekst av de vanligste formene for bakterier og mugg. Testen brukes til å påvise høye mikrobeantall. Derfor må man først fastsette normalnivåene.

Hygicult E/ß-GUR-sliden er dekket på den ene siden av VRB (Violet Red Bile)-agar med tilsatt glukose, som stimulerer vekst i form av røde kolonier av bakterier som tilhører Enterobacteriaceae-familien. Glukosen gjør også at enkelte andre arter kan vokse som røde kolonier. Den andre siden av sliden er dekket av fargeløs ß-Gur-agar. Arter som produserer ß-glucuronidase (som f.eks. E.coli), kan vokse på denne siden i form av brune koloner.

Hygicult E-sliden er dekket på begge sider av modifisert VRB-agar, som stimulerer vekst i form av røde kolonier av bakterier som tilhører Enterobacteriaceae-familien. Glukosen gjør også at enkelte andre arter kan vokse som røde kolonier.

Hygicult Y&F-sliden er dekket på begge sider av malt-agar, som stimulerer hurtig vekst av gjær og mugg. Bakterieveksten hemmes. Testen brukes til å påvise høye forekomster av mugg. Derfor må man først fastsette normalnivåene.

Dokumenter og materiell

Produktinformasjon

Hygicult Family Brochure (EN)

Hygicult Model Chart (EN)

Hygicult Application Sheet In-house Control (NO)

Hygicult Application Sheet Indoor Swimming Pools and Spas (EN)

Hygicult and Orion Clean Card PRO Application Sheet Hospital Hygiene (EN)

Hygicult Application Sheet Monitoring Laundries and Textile Services (EN)

Hygicult Application Sheet Dedicated to Quality Case Migros (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

Hygicult TPC IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68010

Hygicult E IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68012

Hygicult Y&F IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68013

Hygicult Eβ-GUR IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68267

Hygicult CF IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 06036

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: Hygicult tests  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Vanlige spørsmål

Kan jeg bruke Hygicult-kontaktslider til å påvise dermatofytter som for eksempel Trichophyton mentagrophytes eller rubrum?
Dermatofytter (Trichophyton, Epidermophyton) kan infisere hud, hår og negler. Man kan eksponeres for dermatofytter i offentlige svømmehaller og andre fuktige områder. Vanlig frisk hud blir imidlertid ikke så lett infisert. Dermatofytter vokser på Hygicult Y&F, men man kan ikke bruke Y&F til spesifikk påvisning av disse artene. Y&F er et vekstmedium for alle typer gjær og mugg.

Egner Hygicult seg for påvisning av bakterier i vann?
Kvaliteten på drikkevann skal testes i samsvar med lovene og forskriftene i landet der du bor. Ta kontakt med lokale myndigheter for matsikkerhet eller miljølaboratorier hvis du ønsker mer informasjon.
Hygicult kan benyttes til overvåking av avløps- og kjølevann, men er ikke sensitiv nok for overvåking av drikkevann. Sensitiviteten til Hygicult TPC er 1000 cfu/ml eller cfu/cm2, mens grensen for drikkevann er lavere enn 100 cfu/ml.

Kan Hygicult-kontaktslider brukes som transportmedium hvis jeg har behov for å frakte en prøve til videre dyrking i et mikrobiologisk laboratorium?
Ja. Hygicult-kontaktslider egner seg svært godt til dette formålet.

Kan Enterobacteriaceae påvises i en prøve som er blitt fryst?
Ja. Enterobacteriaceae kan overleve frysing.

Mediet er delvis eller fullstendig løsnet. Hva skyldes dette? Kan jeg fortsatt bruke sliden?
Ikke bruk sliden. Når agar faller av, er årsaken sannsynligvis hardhendt håndtering under transport.

Hvilke bakteriefamilier vokser på Hygicult TPC?
TPC er dekket av TPC (Total Plate Count)-agar, som stimulerer hurtig vekst av de vanligste formene for bakterier og mugg. Det er ikke utført noen studie som dekker alle tenkelige organismer, og dette er det heller ikke behov for. Det er viktig å forstå at TPC ikke er beregnet for påvisning av noen spesifikk mikrobe. TPC er i stedet en indikator som angir nivået for generell mikrobeforurensning.

Hvor stort prøvevolum fester seg på Hygicult-dipsliden når den dyppes?
Volumet er anslått til 40 til 50 μl per slide.

I hvilke tilfeller egner Hygicult seg bedre for hygieneanalyse enn ATP-metoden (luminescense)?
Når du har behov for å anslå antallet bakterier. Antallet levende bakterier gir en indikasjon på den hygieniske statusen for en overflate og om forurensningen ved kontakt med overflaten utgjør en helsefare.

Kan noen av Hygicult-produktene identifisere spesifikke mikrober (som for eksempel Legionella eller andre patogene organismer)?
Nei, det kan de ikke. Du må bruke metoder som er spesifikke for patogene organismer.

Hvor stort er overflateområdet på en Hygicult-kontaktslide?
Arealet til én side av en Hygicult-kontaktslide er ca. 8,5 cm2, og det samlede arealet for begge sider
er dermed ca. 17 cm2.

Kulturmediet er oransjefarget. Hva er galt? Kan jeg fortsatt bruke sliden?
Du kan ikke bruke sliden. Den mest sannsynlige forklaringen er at sliden er blitt fryst. Rørene inneholder sannsynligvis for mye vann etter å ha vært  frosset.

Mediet er krympet, selv om utløpsdatoen ikke er passert. Hva skyldes dette? Kan jeg fortsatt bruke sliden?
Agaren kan fortsatt brukes så fremt den ikke er krympet mer enn 2 mm fra kanten av plastrammen og menisken til agarputen er høyere enn kantene.

Det er væske i røret. Kan jeg bruke kontaktsliden til tross for væsken?
Væsken er vann fra agaren som er kondensert på rørveggen på grunn av temperaturendringer. Hvis det bare er snakk om små dråper, og agaren ellers ser normal ut, kan du fortsatt bruke kontaktsliden. Du kan riste av de små dråpene før du lukker  røret etter prøvetakingen.

Hva innebærer det i praksis at Hygicult-testen kan utføres «på stedet»?
Det betyr at du kan utføre prøvetakingen, inkuberingen og tolkingen på stedet, slik at du slipper å bruke tid og penger på å sende prøvene til et laboratorium.

Det er anbefalt å legge Hygicult i et egnet desinfiseringsmiddel over natten før testen kastes. Kan dere anbefale et desinfiseringsmiddel?
Til dette formålet kan du bruke et hvilket som helst desinfiseringsmiddel for overflater. Det er vanskelig å komme med spesifikke anbefalinger, ettersom så mange desinfiseringsmidler er tilgjengelige internasjonalt og under forskjellige merkevarenavn. Den mest praktiske løsningen er å bruke et desinfiseringsmiddel som allerede er tilgjengelig på stedet.

Er du interessert i produktene?