Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

UniQ RIA

UniQ Bone & Tissue Markers er unike serumtester for måling av kollagenstoffskifte i skjelett og vev.

Den kvantitative testen UniQ PINP RIA måler intakt aminoterminal propeptid av prokollagen type I som slippes ut i blodomløpet under bendannelse.

Den kvantitative testen UniQ ICTP RIA måler karboksyterminal krysskoblet telopeptid av kollagen type I som slippes ut i blodomløpet under patologisk nedbryting av skjelettet.

Den kvantitative testen UniQ PIIINP RIA måler intakt aminoterminal propeptid av prokollagen type III, en indikasjon på stoffskifte i vev.

Som regel

PINP - aminoterminal propeptid av prokollagen type I - er en spesifikk type I-kollagenmetabolitt som slippes ut i blodomløpet under dannelsen av nytt ben. Konsentrasjonen av PINP har direkte sammenheng med stoffskiftet i ben.
I metabolske skjelettsykdommer, som for eksempel osteoporose, er PINP en sensitiv indikator for identifisering av pasienter med raskt stoffskifte i ben og dermed også høy risiko for brudd. PINP er også en nyttig parameter når man overvåker virkningen av antiresorpsjonsbehandling og anabol behandling.

ICTP - karboksyterminal telopeptid av kollagen type I - er et krysskoblet produkt av nedbryting av kollagen, som frigjøres fra skjelettet ved patologiske forhold.
ICTP kan brukes til å overvåke sykdom der det forekommer patologisk nedbryting av skjelettet, som for eksempel kreft med spredning til skjelettet, leddgikt og multippelt myelom.

PIIINP - aminoterminal propeptid av prokollagen type III - slippes ut i blodomløpet under dannelsen av vev. Endringer i PIIINP-nivået gjenspeiler medvirkningen og det endrede stoffskiftet til type III-kollagen, som opptrer i forbindelse med en rekke bindevevssykdommer.
PIIINP kan brukes til vurdering og overvåking av fibroseprosesser i leversykdommer, og dermed slipper man å gjennomføre leverbiopsi. PIIINP er også nyttig i overvåkingen av veksthormonbehandling hos barn med vekstforstyrrelser. Den gir prognostisk informasjon om hjertesykdommer og gjenspeiler helbredelsesprosessen.

UniQ gir deg følgende

En spesifikk og sensitiv metode for vurdering av stoffskiftet i skjelett og vev.

PINP

 • Overvåking av virkningen av osteoporosebehandling
 • Fastsettelse av den mest effektive behandlingen
 • Overvåking av pasient compliance
 • Dynamisk markør som viser frekvensen for utskifting av ben
 • Endringer i utskifting av ben i løpet av et par måneder 

ICTP

 • Tidlig påvisning av metastase i skjelettet ved bryst-, lunge- og prostatakreft
 • Langt tidligere påvisning av små endringer i utskiftingen av skjelettet sammenlignet med radiologiske undersøkelser
 • Påviser osteolytiske skjelettlesjoner for ulike myelomer flere år før de kan oppdages ved hjelp av radiologi
 • Tidlig påvisning av revmatoide sykdommer som krever intensivert behandling
 • Prognostisk markør for hjerteinfarkt

PIIINP

 • Overvåking av fibrose, spesielt i lever og hjerte
 • Pasientvennlig, ikke-invasiv metode for overvåking av psoreasispasienter som behandles med metotrexat
 • Kostnadsbesparelser gjennom redusert behov for leverbiopsi

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Radioimmunologisk analyse

Prøvemateriale Serum
Avlesningstid Ca. fire timer
Avlesning Gammateller
Sensitivitet

Ca. 2 µg/l for PINP, ca. 0,6 µg/l for ICTP, ca. 0,3 µg/l for PIIINP

Spesifisitet

PINP: 2,7 % kryssreaktivitet med små monomeriske nedbrytingsprodukter (kollagen type I), ingen kryssreaktivitet med PIIINP.

Oppbevaring 2 til 8 °C
Nødvending, ikke inkludert

I tillegg trengs

Gammateller

Et registrert varemerke UniQ er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om testene

Kollagen er det mest utbredte proteinet i menneskekroppen. Det gir strukturell støtte til skjelett, hud, muskler og sener. Overvåkingen av kollagenstoffskiftet i serumprøver kan brukes til å påvise og håndtere en rekke forskjellige sykdommer i skjelett og vev.

Økte serumkonsentrasjoner av ICTP forekommer ved sykdommer knyttet til økt lysis i skjelettet, som for eksempel multippelt myelom, osteolytiske metastaser, leddgikt og immobilisering. PINP-målinger er et sensitivt verktøy for vurdering av stoffskiftet i ben hos postklimakterielle kvinner og kan være spesielt nyttig når man overvåker virkningen av antiresorpsjonsbehandling og anabol behandling for stoffskifte i ben. Fibrose og cirrhose i leveren med forskjellig etiologi øker konsentrasjonen av PIIINP i serum. PIIINP er en ikke-invasiv metode for å overvåke virkningen av metotrexat-behandling av leveren hos psoriasispasienter.

Mer informasjon

UniQ PINP testen brukes som støtte i administrasjonen av postklimakteriell osteoporose. Kortsiktige endringer i PINP har sammenheng med mer langsiktige endringer i mineraltettheten i skjelettet hos postklimakterielle kvinner. Gjennom overvåking av PINP-konsentrasjon under osteoporosebehandling kan du raskt vurdere pasientens respons på osteoporosebehandling.

UniQ ICTP er en tidlig markør for metastase i skjelettet ved bryst-, lunge- og prostatakreft. Nivået stiger flere måneder før lesjoner kan oppdages ved  hjelp av radiologi.

UniQ PIIINP-testen gir mulighet til å overvåke fibrose, spesielt i leveren og hjertet, på en pasientvennlig og kostnadseffektiv måte.

Dokumenter og materiell

Vanlige spørsmål

Er det stoffer i blodet som kan reagere med UniQ Bone & Tissue Marker-analysen?
De eneste stoffene i blodet som vi kan forvente at reagerer med kollagenanalysene, er andre peptidfragmenter. Testing av kryssreaktiviteten mellom samtlige av kollagenmarkørene våre har vist at kryssreaktiviteten ikke har noen betydning. PINP- og PIIINP-analysene påviser bare propeptider i intakt form og kryssreagerer ikke med mindre nedbrytingsfragmenter som for eksempel kollagen type I.

Hva slags prøverør skal brukes sammen med UniQ RIA-settene?
Vi anbefaler prøverør av polystyren til UniQ PINP RIA - og ICTP RIA-analysene. Til UniQ PIIINP RIA kan du både bruke prøverør av polystyren og polypropylen.

Hvordan utskilles kollagenmarkørene fra blodomløpet? Er det tilstander som har innvirkning på utskillelsen fra pasienten?
PINP og PIIINP utskilles fra blodomløpet gjennom en spesialisert del av det retikulo-endoteliale systemet - de endoteliale cellene i leveren. Disse cellene binder og tar opp i seg propeptidene ved hjelp av endocytose gjennom fagocyttreseptorer. Alvorlig leversykdom kan ha innvirkning på utskillelsen av PINP og PIIINP. Ettersom nedsatt nyrefunksjon ikke har noen innvirkning på konsentrasjonen av propeptider, er propeptidene svært nyttige i overvåkingen av kollagenstoffskifte hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
ICTP utskilles fra blodomløpet gjennom nyrene. Nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på den sirkulerende konsentrasjonen av ICTP, ettersom glomerulus-filtrering med to tredjedeler av normal kapasitet fortsatt er tilstrekkelig for å skille ut ICTP. Når frekvensen på glomerulus-filtreringen er 50 ml/min/1,73 m2 eller mindre, øker konsentrasjonen av ICTP i blodet.

Hva er den beste metoden for behandling av UniQ-analyser?
Det beste er å bruke kurvetilpasning for splinefunksjon med lineær Y-akse og logaritmisk X-akse.

Er du interessert i produktene?