Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

Reagena

Puumala tester fra Reagena er hurtigtester og EIA tester for påvisning av antostoff mot Puumala virus.

Som regel

Puumala virus, som hører til slekten hantavirus, er funnet i de fleste land i Europa. Infeksjon med Puumala virus kan føre til nephropathia epidemica (NE). Viruset overføres til mennesker via inhalasjon eller direkte kontakt med kontaminerte ekskreter fra mus. Infeksjonen gir livslang immunitet hos de som blir smittet. Vanligvis er ikke NE dødelig, men kan føre til langvarig sykdom. Mortaliteten er 0,1 - 0,3 % av de som får NE.

ReaScan

ReaScan er et komplett diagnostisk system basert på immunkromatografisk teknologi, det hand-holdte refraktometeret ReaScan Reader og ReaMobile programvare. Systemet er enkelt  i bruk, gir hurtig svar og tilfredstiller behovet både for kvalitative og kvantitative målinger.

ReaScan Puumala IgM

ReaScan Puumala IgM er en kvalitativ hurtigtes for påvisning av akutt Puumala virus infeksjon fra serum eller plasma. Testresultatet i testkassetten blir avlest med Reascan Reader. 

Reagena Point-of-care Puumala IgM

Point-of-care Puumala (POC Puumala) er en enkel hurtigtest for påvisning av IgM antistoff mot Puumala virus infeksjon fra serum eller plasma. POC Puumala avleses visuelt.

Andre tester fra Reagena:

 • ReaScan Dobrava-Hantaan
 • ReaScan Ab-Dect (Puumala hos gnagere)
 • Reagena POC Dobrava-Hantaan
 • Reagena Dobrava-Hantaan IgM EIA
 • Reagena Dobrava-Hantaan IgG EIA
 • TBE IgM EIA
 • TBE IgG EIA

Klikk her for mer informasjon: www.reagena.fi

Tester fra Reagena gir deg følgende

Enkle å utføre

 • ReaScan,  Reagena POC og Reagena EIA testene er enkle å utføre.

Praktiske i bruk

 • Reascan testene leses av på ReaScan Reader
 • Reagena POV Puumala leses av visuelt
 • Reagena EIA testene har 8-brønners strips, testen kan gjøres manuelt eller automatiseres.

Nøyaktige

 • Gode resultater i eksterne studier

Høy kvalitet

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

ReaScan Puumala og Reagena POC Puumala: Immunologisk, Reagena Puumala EIA: EIA

Prøvemateriale ReaScan Puumala IgM og Reagena POC Puumala: Serum eller plasma, Reagena Puumala EIA: Serum
Instrumentinformasjon

ReaScan Reader brukes for å avlese ReaScan tester. Reagena Puumala EIA tester kan gjøres på alle åpne instrumenter for Elisa tester.

Avlesningstid ReaScan Puumala IgM: 15 minutter, Reagena POC Puumala: 5 minutter, Reagena Puumala EIA: 3 timer
Avlesning ReaScan Puumala IgM: ReaScan Reader. Reagena POC Puumala: Visuelt.Reagena Puumala EIA: Elisa plateleser eller helautomatisert Elisa instrument
Oppbevaring ReaScan Puumala IgM og Reagena POC Puumala: 5 - 24 °C. Reagena Puumala EIA: 4 - 8 °C.

Bakgrunnsinformasjon

Hemoragisk feber med nedsatt nyrefunksjon (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome = HFRS) er en vanlig viral sykdom i Asia. HFRS er forårsaket av Hantaan virus, et medlem av hantavirusgruppen. Symptomene ble først beskrevet så tidlig som for 1000 år siden i Kina, men sykdommen ble kjent verden over under Korea-krigen blant FN-soldater som koreansk hemoragisk feber. Viruset ble først beskrevet i 1978 og kalt Hantaan virus, etter elven Hantaan i Korea, der viruset først ble isolert  hos sin gnager vert, Apodemus agrarius (en museart).

Hantaviruses er en slekt i Bunyaviridae familien. Foreløpig har over 20 forskjellige sero / genotyper blitt rapportert fra hele verden.
I Asia og Europa kan hantavirus føre til HFRS eller den mildere formen Nefropatia epidemica (NE). Hantavirus kan også føre til Hantavirus lungesyndrom (Hantavirus Pulmonary Syndrome = HPS). Det har blitt anslått om lag 200 000 mennesker blir smittet av hantavirus hvert år, halvparten av dem i Kina.

Mus og rotter, som er bærere av Hantaan virus, utskiller virus med urin, avføring og spytt. Den vanligste smitteoverføring til mennesker er aerosoler, men det er dokumentert at bitt kan være en smittevei. HFRS er mer vanlig på landsbygda enn i urbane strøk. Den høyeste sesongmessige forekomsten i Asia er i løpet av våren og sommeren på grunn av gårdsdriften, når folk har mer kontakt med gnagere. Andre høy risiko-grupper er jegere, skogsarbeidere og militært personell.

Det er tre kliniske former for HFRS som er beskrevet hos mennesker: alvorlig, moderat og mild. Den alvorlige formen forårsaket av Hantaan virus (HTNV) og Dobrava-Belgrad virus (DOBV) er vanlig i Asia og i Øst-Europa, mens den moderate formen, Seoul virus (SEOV), forekommer bare i Asia. Dødeligheten er anslått til å være 5 - 15 % for den alvorlige formen og 1  - 2 % for den mildere formen. Den milde formen av Hantavirus infeksjoner i Europa er hovedsakelig forårsaket av Puumala virus (PUUV).
Diagnostikk av infeksjonen er basert på serologi. IgM øker allerede i løpet av de første dagene av infeksjon og er det beste tegnet på akutt infeksjon.
Infeksjon ser ut til å gi livslang beskyttende immunitet og IgG-antistoff kan påvises i lang tid.
Den første metoden for serologi var immuno-fluorescens-analyse (IFA) basert på nativt virus dyrket i E6 celler eller skiver av musehjerne som var infisert med viruset. Det har imidlertid vist seg at hele N-proteinet er det mest følsomme antigenet og tester basert på en rekombinant-teknologi er utviklet.

Er du interessert i produktene?