Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

QuikRead go CRP+Hb

QuikRead go CRP+Hb er en rask og pasientvennlig diagnostisk test som gir resultater av både C-reaktivt protein (CRP) og hemoglobin (Hb) fra én enkelt analyse ved hjelp av QuikRead go-instrumentet. 
QuikRead go-systemet er spesielt utviklet for bruk i primærhelsetjenesten. 

Som regel

Nøyaktig måling av C-reaktivt protein (CRP) kan ha avgjørende betydning i den kliniske administrasjonen av pasienter som viser symptomer på infeksjon. QuikRead go CRP+Hb-testen hjelper med å fastsette hvem som har nytte av antibiotika, og kan også være svært nyttig i overvåkingen av behandlingsresultatet.

Hemoglobinmålinger gir viktig informasjon om pasienttilstanden i både akutte og ikke-akutte helsetjenester. Endringer i hemoglobinkonsentrasjoner kan opptre under alvorlige medisinske tilstander, og derfor er hemoglobinmåling blant testene som er mest utbredt.

Når QuikRead go CRP+Hb-testen utføres i nærheten av pasienten, blir både CRP- og Hb-resultatet tilgjengelig i løpet av konsultasjonen og gir effektiv støtte for behandlingsbeslutninger.

QuikRead go CRP+Hb gir deg følgende

Gir to resultater gjennom én enkelt analyse

  • Én analyse gir resultater for både CRP og hemoglobin
  • Det kreves ikke ulike instrumenter for de to parametrene
  • Måleområde er 5 til 200 mg/l for CRP og 5,0 til 24,5 g/dl for hemoglobin

Er pasientvennlig

  • Én enkelt prøve gir to resultater
  • Ubehaget hos pasienten reduseres ved at det bare tas én prøve

Er enkel å bruke

  • Ingen manuelle trinn
  • Enkel testprosedyre
  • Automatisk hematokrittkorrigering for CRP-resultater

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Immunturbidimetrisk og fotometrisk

Prøvemateriale CRP: fullblod, serum, plasma
Instrumentinformasjon

QuikRead go instrument

Avlesningstid To minutter
Avlesning Instrumentavlesing
Oppbevaring 2 til 8 ºC
Nødvending, ikke inkludert

QuikRead go instrument

135867

QuikRead CRP kontroll

68296

QuikRead go CRP kontroll høy

137071

QuikRead go Hb kontroll

141154

Lansetter for kapillær prøvetaking

 

Et registrert varemerke QuikRead go er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP (C-reaktivt protein) er et akuttfaseprotein som dannes i leveren. Produksjonen av CRP øker raskt ved infeksjon, betennelse og vevsskade. Måling av CRP kan være nyttig i den kliniske vurderimg av pasienter som viser symptomer på infeksjon. Når måling av CRP-verdiene vurderes sammen med pasientens kliniske tilstand, er dette nyttig for å skille mellom bakterielle -og virusinfeksjoner og kan dermed effektivt påvirke bruk av antibiotika. Monitorering av CRP-nivåer gir også en objektiv bedømmelse av behandlingsrespons, ettersom CRP-nivåene synker raskt ved effektiv behandling.

Om hemoglobin

Hemoglobin er det jernholdige molekylet som transporterer oksygen i blodet. Det binder oksygen i lungene og transporterer det til vev. Hemoglobin transporterer også karbondioksid fra vev til lungene. Hemoglobin spiller en viktig rolle i kroppens jernsyklus og inneholder mesteparten av jernet som inngår i kroppens funksjoner.

Hos anemiske pasienter ligger konsentrasjonen av hemoglobin eller røde blodceller under det anbefalte nivået. Det er flere mulige årsaker til anemi, men den vanligste årsaken i den vestlige verden er jernmangel, som forårsaker jernmangelanemi. Husk at anemi i større grad betraktes som et symptom enn en sykdom. Hemoglobintester kan hjelpe med å diagnostisere anemi, men det må også letes etter årsaken til anemien.

Referanser

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.

HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.

Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Annen informasjon

Regelmessig bruk av QuikRead-kontroller er anbefalt.

Følgende kontroller er tilgjengelige:
QuikRead CRP kontroll med en konsentrasjon på rundt 30 mg/l
QuikRead go CRP kontroll høy med en konsentrasjon på rundt 85 mg/l
QuikRead go Hb kontroll

Antibiotika og CRP

Antibiotika er blant grunnsteinene i behandlingen av bakterielle infeksjoner. 80 til 90 % av antibiotika foreskrives innenfor primærhelsetjenesten, og opptil 80 % av antibiotikaen brukes i behandlingen av akutte infeksjoner i åndedrettsorganene. Det er anslått at halvparten av reseptene for antibiotika er unødvendige. Selv om de fleste akutte infeksjoner i åndedrettsorganene, både øvre og nedre, er forårsaket av virus, og selv om antibiotika i beste fall gir en moderat effekt, benyttes de ofte i behandlingen av slike plager. Unødvendig og uriktig bruk av antibiotika stimulerer fremvekst og spredning av resistente bakterier. Antibiotikaresistens er en stor helsebekymring, og et stort antall pasienter kan rammes over hele verden hvis vanlige legemidler som benyttes i behandlingen av infeksjoner, ikke lenger har noen effekt. Derfor skal antibiotika brukes med forsiktighet og bare når det er helt nødvendig.

Bruken av antibiotika innenfor primærhelsetjenesten varierer betraktelig fra land til land, og det er usannsynlig at denne ulikheten skyldes forskjeller i utbredelsen av bakterielle infeksjoner. Man ser en klar sammenheng mellom antibiotikabruk og fremveksten av antibiotikaresistens. En reduksjon av uriktig og overdreven antibiotikabruk kan bidra til å forsinke eller til og med snu utviklingen av antibiotikaresistens.

QuikRead go CRP-testene hjelper helsepersonell med å identifisere pasientene som har – og særlig dem som ikke har – behov for antibiotikabehandling. Det er også viktig å vite om antibiotika har innvirkning på sykdomsforløpet. QuikRead go CRP er et nyttig verktøy i behandlingsoppfølgingen. Når du sitter på nøyaktig informasjon, er det enklere å overbevise pasienter om at symptomlindring er tilstrekkelig. På den annen side forteller en høy QuikRead go CRP-verdi deg at en bakteriell infeksjon krever antibiotikabehandling.

Referanser

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p. 150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenter og materiell

QuikRead go produkter (NO)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (NO)

Instructions for Fingertip Blood Collection (NO)

QuikRead go eLearning (NO)

 

Videos

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

QuikRead go CRP+Hb IFU (FI, SE, NO, DK), 140066

QuikRead go CRP+Hb IFU (GB, DE, FR, IT), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (CZ, SK, HU, PL), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (ES, PT, NL, GB), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (SI, RS, HR, GR), 140068

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead go Hb Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 141154

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: QuikRead go CRP+Hb  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Ofte stilte spørsmål

Jeg åpnet lokket på en kyvette, men brukte ikke kyvetten umiddelbart. Hvor lenge kan kyvetten brukes?
Etter at du har åpnet kyvetten, bør den brukes innen to timer.

Kan jeg bruke QuikRead CRP-kontroller sammen med QuikRead go CRP+Hb-testsettet?
Ja, du kan bruke QuikRead CRP kontroll og QuikRead go CRP kontroll høy sammen med QuikRead go CRP+Hb-testen. Målverdiene er gyldige for begge disse testene.

Hvordan får jeg hemoglobinresultater automatisk fra hver måling når jeg bruker QuikRead go CRP+Hb-testen?
Du kan automatisk lese av både CRP- og hemoglobinresultater fra fullblodprøver. Ved bruk av plasma- eller serumprøver kan du bare lese av CRP-resultater. Årsaken er at plasma- og serumprøver ikke inneholder røde blodceller og dermed heller ikke inneholder hemoglobin.

Er det tilstrekkelig å ta én enkelt kapillærprøve (ikke to parallelle prøver) for å oppnå et pålitelig hemoglobinresultat?
Etter å ha evaluert forskjellen mellom parallelle prøver med QuikRead go CRP+Hb-testen, ser vi ikke behov for å ta to eller flere parallelle prøver. Hb-resultatene fra QuikRead go CRP+Hb-testen er sammenlignbare med laboratorieresultater og gullstandarden og krever bare én enkelt prøve. Det er imidlertid viktig alltid å bruke riktig prøvetakingsteknikk og prøvetakingsutstyr..

Er du interessert i produktet?