Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

QuikRead go iFOBT

QuikRead go iFOBT er en immunokjemisk test for påvisning og kvantifisering av humant hemoglobin i avføring (F-Hb) ved mistanke om blødning fra den nedre delen av mage-tarm-kanalen. Målingen utføres ved hjelp av QuikRead go-instrumentet som, om ønskelig, kan kobles til HIS/LIS-systemer.

Som regel

Dette kitet, som er klart til bruk og har en enkel testprosedyre, i kombinasjon med instrumentet gir nøyaktige resultater på under tre minutter.

Resultatene kan angis som enten kvalitative eller kvantitative med tallverdier.

Når testen brukes kvalitativt gir prøver med F-Hb over 15 µg / g avføring (75 ng/ml) positive resultater.;

Det kvantitative måleområdet går fra 15 µg / g avføring (75 ng/ml), og konsentrasjoner opptil 200 µg / g avføring (75 til 1000 ng/ml) vises med tallverdier. Konsentrasjoner over dette vises som > 200 µg/g (> 1000 ng/ml).

QuikRead go iFOBT gir deg følgende

Fleksibel

 • Kvantitativt prøveresultat kan settes opp i henhold til nasjonale anbefalinger.
 • Resultatet kan måles opp mot pasientens alder og kjønn, eller mulige risikofaktorer
 • Fleksibel testprosedyre som enkelt passer inn i arbeidshverdagen.
 • Prøven er stabil i 5 dager I prøvetakingsrøret ved 18–25°C

 Objektiv

 • Numerisk resultat i området 15-200 μg/g (75–1000 ng/ml)
 • Instrumentinnstillinger tillater valg av et kvalitativt resultat med en cut-off på 15 μg/g
 • Instrumentet leser resultatene, ingen visuell tolkning nødvendig

 Pålitelig

 • Automatisert testprosedyre med noen få manuelle trinn
 • Enkelt og hygienisk prøvetakingsutstyr som regulerer riktig prøvemengde

 Dokumentert QuikRead kvalitet

 • Ikke nødvendig med manuell kalibrering av testen
 • Prøveresultatet lagres automatisk i instrumentminnet
 • Bruker- og pasientinformasjon og resultater kan lagres og sendes til LIS/HIS når dette er satt opp.
 • Tilkoblingsbarhet og toveis datautveksling tillater håndtering av flere instrumenter samtidig.

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Immunoturbidimetrisk

Prøvemateriale Avføring
Instrumentinformasjon

QuikRead go instrument 133893

Avlesningstid Under 3 minutter
Avlesning Instrumentavlesing
Oppbevaring 2 til 8 °C
Nødvending, ikke inkludert

Til QuikRead go iFOBT 151051

 • QuikRead go Instrument 133893
 • QuikRead iFOB prøvetakingsrør (50 stk.) 151052
 • QuikRead FOB Positiv kontroll 130054
 • QuikRead go iFOBT kvantitativ kontroll 152390

Til QuikRead go iFOBT 136189

 • QuikRead go Instrument 133893
 • QuikRead FOB prøvetakingsrør 138822
 • QuikRead FOB Positiv kontroll 130054
 • QuikRead FOB kvantitativ kontroll
Et registrert varemerke QuikRead go er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om analytten

Okkult gastrointestinal blødning defineres som blødning som pasienten ikke selv har observert. Okkult blødning er ikke en sykdom i seg selv, men kan være et symptom på forskjellige sykdommer.

Normalt er fysiologisk blødning fra mage-tarm-kanalen hos friske personer lav.

Mengde fekalt hemoglobin varierer etter kjønn og alder, er høyere hos menn enn hos kvinner og øker med alder hos begge kjønn.

Betydelige mengder blod kan være skjult i avføringen. Tester som påviser fekalt okkult blod gir informasjon om mulig unormal blødning og gir grunnlag for videre undersøkelser av mage-tarm-kanalen - vanligvis først tykktarmen.

Nødvendig ikke inkludert

QuikRead iFOB prøvetakingsrør og QuikRead FOB prøvetakingsrør inneholder 50 stk. prøvetakingsrør med buffer, brukerveiledning og pasientveiledning. Prøvetakingsrørene er designet for å regulere korrekt prøvemengde i buffer, til bruk med QuikRead go iFOBT eller QuikRead FOB kvantitativ test.

QuikRead FOB Positiv kontroll er beregnet for høy konsentrasjon kvalitetskontroll av QuikRead FOB kvantitative og QuikRead go iFOBT analyser. Kontrollen skal gi et positivt resultat når kvalitativ måling brukes og for kvantitativ måling et resultat på> 1000 ng / ml eller> 200 μg / g.

QuikRead go iFOBT kvantitativ kontroll og QuikRead FOB kvatitativ kontroll brukes til lav konsentrasjon kvalitetskontroll av QuikRead FOB kvantitativ og QuikRead go iFOBT analyser. Kontrollen skal gi et positivt resultat når kvalitativt resultat er valgt, og for kvantitativ måling et resultat innenfor måleområdet angitt på flaskeetiketten. 

Dokumenter og materiell

QuikRead go produkter (NO)

QuikRead go iFOBT Brief Instruction (NO)

Immunochemical Faecal Occult Blood tests (EN)

Videos

QuikRead go iFOBT Test Procedure Video (EN)

 

Video på YouTube: QuikRead go iFOBT Test Procedure

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, NL) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, EE) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, EE) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, NL) 151051

QuikRead iFOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, EE, CZ, PL, SI, SE, NO, FI, DK) 151052

QuikRead iFOB Sampling Set Patient IFU, 151052

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

QuikRead go iFOBT Control Quantitative (GB, FR, DE, NL, ES, IT, SK, CZ, EE, SI, PL, SE, DK, NO, FI), 152390

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: QuikRead go iFOBT  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Er du interesseret i produktet?