Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

QuikRead go wrCRP

QuikRead go wrCRP er en rask og brukervennlig test for kvantitativ analysering av C-reaktive protein (CRP) verdier i fullblod, serum og plasma med QuikRead go instrumentet. Testen har et bredt måleområde, gir svar innen 2 minutter noe som forenkler den travle arbeidsdagen til helsepersonell.

Som regel

Rask og nøyaktig måling av C-reaktivt protein (CRP) kan ha avgjørende betydning i behandlingen av pasienter som viser symptomer på infeksjon. Den brukervennlige QuikRead go wrCRP-testen kan utføres nær pasienten, og CRP-resultatet foreligger umiddelbart. Det vide måleområdet muliggjør utvidet bruk av testen fra konvensjonell CRP-test til for eksempel testing av neonatal sepsis(1), vurdering av sykdomsbildet til KOLS-pasienter(2) samt kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av hjertekarsykdom(3). Oppbevaring i romtemperatur for uåpnet kit og lite prøvetakingsvolum forenkler arbeidshverdagen til travelt helsepersonell. QuikRead go wrCRP er et effektivt verktøy for pasientnær testing og gir rask hjelp til helsepersonell for valg av behandling og riktig diagnose.

QuikRead go wrCRP gir deg følgende

 Oppbevaring i romtemperatur opp til 25°C

 • Enkelt å oppbevare i helseinstitusjoner
 • Reagens er romtemperert og klar til bruk

Vidt måleområde

 • Gir CRP-resultat fra fullblodprøver fra 0,5 - 200 mg/l og plasma/serumprøver fra 0,5 - 120 mg/l
 • Muliggjør bruk av CRP til et bredere spekter av symptomer

Lite prøvevolum

 • Gir enklere prøvetaking
 • Mindre ubehag for pasientgrupper der stort prøvevolum er problematisk

Rask

 • Analysetid på kun 2 minutter

Enkel i bruk

 • Helautomatisk testprosedyre

Tilkoblingsmuligheter

 • QuikRead go instrumentet kan kobles mot de fleste HIS- og LIS-systemer

Testresultat bør aldri brukes alene, uten en fullstendig klinisk vurdering.

 

Referanser:

 1. Hengst JM: The role of C-reactive protein in the evaluation and management of infants with suspected sepsis. Adv Neonatal Care 2003; 3:3–13.
 2. Mendy A, Forno E, Niyonsenga T, Gasana J. Clin Respir J. 2017. Blood biomarkers as predictors of long-term mortality in COPD. https://doi.org/10.1111/crj.12752
 3. Kaptoge S, Di Angelantonio E, Lowe G, Pepys MB, Thompson SG, Collins R, Danesh J. C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. Emerging Risk Factors Collaboration. 2010 Lancet 375(9709):132-40.

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Immunoturbidimetrisk

Prøvemateriale Fullblod, plasma, og serum
Instrumentinformasjon

QuikRead go instrument

Avlesningstid To minutter
Avlesning Instrumentavlesing
Oppbevaring 2 - 25 ºC
Nødvending, ikke inkludert
 • QuikRead go instrument 135867
 • Kapillærrør 147851, følger med produktnummer 146521
 • Stempler 132655, følger med produktnummer 146521
 • QuikRead go wrCRP-kontroll 1 ml 153038
 • QuikRead go wrCRP-kontroll Høy 1 ml 153039
 • Ultrasensitiv CRP-kontroll 132698
Et registrert varemerke QuikRead go er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Annen informasjon

Regelmessig bruk av QuikRead CRP-kontroller er anbefalt.

Følgende kontroller er tilgjengelige:

 • Ultrasensitiv CRP-kontroll med en konsentrasjon på ca. 2 til 3 mg/l
 • QuikRead wrCRP-kontroll med en konsentrasjon på ca. 30 mg/l
 • QuikRead wrCRP-kontroll Høy med en konsentrasjon på ca. 80 mg/l

 

Særtrekk ved CRP

 • CRP forekommer vanligvis i svært lave konsentrasjoner i blodet hos friske personer. Rundt 99 % har nivåer på < 10 mg/l 1 og 90 % har nivåer på < 3 mg/l. 2
 • Konsentrasjoner etter fødselen er svært lave (0,1 mg/l) og det er en fysiologisk økning i løpet av de første levedagene (til ca. 2 mg/l). 3
 • Ukompliserte virusinfeksjoner induserer for det meste (med enkelte unntak) en svært beskjeden økning eller ingen økning.1
 • Ved bakterielle infeksjoner øker CRP-konsentrasjonen markant.1
 • Økte konsentrasjoner kan påvises innen 6 til 12 timer etter en inflammasjonsstimulus, og når maksimum innen 24 til 48 timer. 4, 5
 • Økningen i konsentrasjon samsvarer med hvor alvorlig infeksjonen er.1
 • Konsentrasjonen faller hurtig når pasienten responderer på antibiotikabehandling.1
 • Normalisering av konsentrasjonen kan indikere at behandlingen har vart lenge nok og kan avsluttes.1, 6, 7
 • Hos en stor del av septiske nyfødte er konsentrasjonene under 6 mg/l.8, 9, 10

Referanser

 1. Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.
 2. Shine, B., de Beer, FC., Pepys, MB. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin Chim Acta, 1981,117: 13 - 23.
 3. Chiesa, C., Natale, F., Pascone, R., Osborn, JF., Pacifico, L., Bonci, E., De Curtis, M. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. Clinica Chimica Acta, 2011, 412: 1053 - 1059.
 4. Bjerrum L. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004; 54: 659 - 662.
 5. Pepys MB. C-reactive protein fifty years on. Lancet 1981; 1: 653 - 657.
 6. Philip AGS, Mills PC. Use of C-reactive Protein in Minimizing Antibiotic Exposure: Experience With Infants Initially Admitted to a Well-Baby Nursery. Pediarics 2000; 106.
 7. Ehl S et al. C-Reactive Protein Is a Useful Marker for Guiding Duration of Antibiotic Therapy in Suspected Neonatal Bacterial Infection. Pediatrics 1997; 99: 216 - 221.
 8. Hofer, N., Müller, W., Resch, B.Non-infectious conditions and gestational age influence C-reactive protein values in newborns during the first 3 days of life.Clin Chem Lab Med, 2011,49: 297 - 302.
 9. Wasunna, A., Whitelaw, A., Gallimore, R., Hawkins, PN., Pepys, MB. C-reactive protein and bacterial infection in preterm infants. Eur J Pediatr, 1990, 149: 424 - 427.
 10. Mathers, NJ., Pohlandt, F. Diagnostic audit of C-reactive protein in neonatal infection. Eur J Pediatr, 1987, 146: 147 - 151.


Dokumenter og materiell

QuikRead go wrCRP Sales Sheet (NO)

QuikRead go wrCRP & wrCRP+Hb Brief Instructions (NO)

QuikRead go Family Brochure (NO)

Info Card on Kits and Controls (NO)

Video

QuikRead go wrCRP Test Procedure Video (EN)

 

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

QuikRead go wrCRP IFU (FI, SE, NO, DK), 146521, 146522, 152634

QuikRead go wrCRP IFU (GB, DE, FR, IT), 146521, 146522, 152634

QuikRead go wrCRP IFU (NL, ES, EE, LI), 146521, 146522, 152634

QuikRead go wrCRP IFU (CZ, SK, HU, PL), 146521, 146522, 152634

QuikRead go wrCRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, NL, EE, LT, SE, NO, DK, FI), 153038

QuikRead wrCRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, NL, EE, LT, SE, NO, DK, FI), 153039

Ultrasensitive CRP Conrol IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68257

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: QuikRead go wrCRP  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Ofte stilte spørsmål

For å komme i gang med QuikRead go wrCRP-testene. Må jeg oppdatere programvaren i QuikRead go-instrumentet?
Ja, QuikRead go wrCRP-testene kan kun brukes hvis instrumentet er oppdatert med programvareversjon 7.5.1.

Jeg har oppdatert QuikRead go-instrumentet mitt til versjon 7.5.1 for å kunne ta i bruk QuikRead go wrCRP-testen. Nå har jeg imidlertid funnet ut at jeg fremdeles har noen QuikRead go CRP-kit i kjøleskapet. Kan jeg fremdeles bruke disse kitene etter programvareoppdateringen?
Ja, i tillegg til QuikRead go wrCRP-testene, kan du bruke QuikRead go CRP og QuikRead go CRP+Hb med programvareversjon 7.5.1.

Jeg har latt et QuikRead go wrCRP-kit ligge i romtemperatur gjennom helgen. Kan jeg fremdeles bruke det?
Ja, du kan bruke kitet. Et uåpnet kit kan oppbevares kjølig eller i romtemperatur (2 til 25 ºC) frem til utløpsdatoen på etiketten. Etter første gang komponentene i kitet er blitt åpnet, kan kyvettene oppbevares i romtemperatur (18 til 25 ºC) i 3 måneder. Reagenskorkene i 6 måneder. Du finner mer informasjon i pakningsvedlegget.

Hva skjer hvis jeg ved et uhell bruker 20 µl kapillærer til QuikRead go wrCRP?
Det er viktig å kun bruke 10 µl kapillærer med oransje stripe, som også følger med i kitet. 20 µl kapillærrør har blå stripe og kan kun brukes til QuikRead go CRP. Instrumentet måler hematokritverdiene og ved overstigelse av øvre grense (75 %) vil det ikke vise korrekte verdier. Hvis du tilfører dobbelt mengde prøvemateriale vil instrumentet tro at hematokritverdiene er dobbelt av hva de faktisk er. Korreksjon for hematokrit er da kun mulig for prøver med hematokrit under 37,5 %.

Er du interessert i produktet?