Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

QuikRead 101 instrument

QuikRead 101 -instrumentet er et brukervennlig diagnostisk system som egner seg til bruk overalt der behandling skjer i helsevesenet. QuikRead-systemet består av et QuikRead 101 -instrument og flere QuikRead-reagenssett. Instrumentet har serietilkobling for ekstern skriver eller PC og kan brukes sammen med en strekkodeleser.

Som regel

QuikRead 101-instrumentet kan levere kvantitative eller kvalitative resultater. Det leder brukeren gjennom analyseprosedyren med en serie med meldinger og beskjeder som vises på skjermen. Fotometeret måler absorbansverdi og konverterer den til en konsentrasjonsverdi eller et positivt eller negativt resultat på grunnlag av forhåndsinnstilte metoderelaterte kalibreringsdata. Kalibreringsdataene for hvert reagenssett er kodet på et magnetkort som følger med settet. Du overfører denne informasjonen til QuikRead 101 -instrumentet ved å føre magnetkortet gjennom en kortleser på instrumentet. Instrumentet kan drives med batterier eller en strømforsyning som benytter vekselstrøm.

QuikRead 101 -instrumentet gir deg følgende

Pålitelige resultater

  • Nøyaktighet og pålitelighet tilsvarende laboratoriesystemer
  • Enkel pasientidentifisering og tilkobling til databehandlingssystemer
  • Reproduserbare resultater

Raske resultater

  • Resultater på minutter, akkurat når du trenger dem
  • Ingen venting på laboratorieresultater

Brukervennlighet

  • Interaktiv veiledning gjennom prosedyren
  • Ikke behov for spesielle laboratorieferdigheter
  • Robusthet: ikke behov for teknisk vedlikehold

Mulighet til å velge flere analytter

  • CRP for raske beslutninger
  • U-Alb og FOB for screeningprogrammer

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Immunturbidimetrisk og fotometrisk

Prøvemateriale Analyttavhengig
Avlesningstid Analyttavhengig, 2 - 5 minutter
Avlesning Instrumentet viser resultatet
Sensitivitet

Analyttavhengig

Spesifisitet

Analyttavhengig

Oppbevaring Omgivelsestemperaturen under oppbevaring må være mellom 15 °C og 35 °C
Nødvending, ikke inkludert

Bufferdispenser 1 ml for  U-Alb

05560

Et registrert varemerke QuikRead er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om instrumentet

QuikRead 101-instrumentet er et fotometer som kan levere kvantitative eller kvalitative resultater. Instrumentet er konstruert og kalibrert for både fotometriske og turbidimetriske målinger. Instrumentet leder deg gjennom analyseprosedyren. QuikRead 101-instrumentet måler absorbansen i kyvetten og konverterer absorbansverdien til en konsentrasjonsverdi eller et positivt/negativt resultat på grunnlag av forhåndsinnstilte testkalibreringsdata som er kodet på et magnetkort i settet.

Tilkobling

QuikRead 101 -instrumentet kan kobles til hvilket som helst system som kan kommunisere med QuikRead 101 -instrumentet ved bruk av ASTM-protokollen. I så fall trenger systemet en driver for QuikRead 101.

Før tilkobling må QuikRead 101 -instrumentet konfigureres med et separat PC-program som kalles QuikRead 101 QuikLink konfigurasjonsveiviser.

Dokumenter og materiell

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye vedlikehold trenger QuikRead 101 -instrumentet? 
QuikRead 101 -instrumentet er konstruert slik at det er vedlikeholdsfritt, og det krever ikke regelmessig vedlikehold. Instrumentet er kalibrert fra fabrikken, og det utfører en intern selvtestprosedyre under hver måling for å sikre at det fungerer korrekt. Kalibreringskurven eller grenseverdien for hver test er kodet på magnetkortet som følger med hvert testsett.

Hvordan kan jeg rengjøre instrumentet?
Instrumentet kan rengjøres utvendig med en lofri klut fuktet med vann. Mildt rengjøringsmiddel kan brukes om nødvendig. Det må ikke komme væske på kantene av målebrønnen eller kontaktene. Ikke bruk organiske løsemidler eller korroderende stoffer.
Søl av potensielt smittefarlig materiale skal tørkes av umiddelbart med absorberende papir, og det kontaminerte området skal vaskes med vanlig desinfiseringsmiddel eller 70 % etylalkohol. Materialer som benyttes ved fjerning av søl, inklusive hansker, skal kastes som smittefarlig avfall.

Er du interessert i produktet?