Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

illumigene C.difficile

illumigene C. difficile er en DNA-amplifikasjonsanalyse basert på LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) for påvisning av toksinproduserende Clostridium difficile i avføringsprøver.

Som regel

illumigene C. difficile gir muligheter for forenklet molekylærbiologisk diagnostikk av C. difficile. Testen består av få, enkle trinn, og er basert på forhåndsfylte reagensrør. Den molekylærbiologiske amplifikasjonen og resultatavlesningen utføres ved hjelp av instrumentet illumipro-10.

Les mer om testen på Meridians hjemmeside.

illumigene C.difficile gir deg følgende

Rask og enkel molekylærbiologisk metode

  • Resultater i løpet av 60 minutter
  • Muligheter for både batchanalyse  og «random access»

Godt dokumentert metode med utmerket  kvalitet

  • Konservert målesekvens som påviser både A+/B+- og A-/B+-stammer
  • Basert på LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)
  • Dokumentert korrelasjon med referansemetode

Entydige svar uten gråsone

  • Resultatavlesning på instrument (positiv/negativ)

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Metode

Isotermal nukleinsyreamplifikasjon

Prøvemateriale Avføring
Instrumentinformasjon

Amplifikasjon og resultatavlesning utføres ved hjelp av illumipro-10

Avlesningstid < 60 min
Avlesning Instrument
Sensitivitet

95,2 %

Spesifisitet

95,3 %

Oppbevaring 2 - 27 °C
Nødvending, ikke inkludert

Vortex, varmeblokk

Bakgrunnsinformasjon

Clostridium difficile er en  toksindannende gram-positiv stavbakterie. Denne bakterien er den hyppigste årsaken til antibiotikarelatert diaré og kolitt, og er den utløsende faktoren ved så å si alle tilfelle av pseudomembranøs kolitt.

To toksiner, toksin A og toksin B, knyttes til sykdom forårsaket av C. difficile. Disse toksinene er både immunokjemisk og biologisk  forskjellige, og antiserumer som er utviklet mot renset toksin A eller B, kryssreagerer ikke med det andre toksinet. Toksin A er beskrevet som et enterotoksin som fremkaller økt permeabilitet i tarmen med påfølgende  væskedannelse og diaré. Toksin B er et potent cytotoksin som  gir en rund cellestruktur ved dyrking.

Symptomene kan variere fra milde tilfelle av diaré til svært høy feber og blodig diaré. Symptomene oppstår vanligvis under en  antibiotikabehandling, men i enkelte tilfelle kan  symptomene også forekomme etter at kuren er avsluttet.

Diagnosen kan stilles på forskjellige måter, for eksempel ved å påvise toksinet som er fremkalt av Clostridium difficile, eller å påvise de toksinfremkallende bakteriene ved hjelp av molekylærbiologiske metoder i avføringsprøver.

Er du interessert i produktet?