Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

microINR-test

microINR-måleren er utviklet for pasientnær analyse av PT (INR), som brukes til overvåking av antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Ved behandling med wafarin påvirkes legemiddelets effekt av en rekke faktorer. Derfor krever slik behandling regelmessig individuell kontroll og oppfølging av PT (INR)-verdien.

Som regel

microINR er et lite måleinstrument med tilhørende testchip for fastsettelse av PT (INR). Testene kan utføres på akuttmottak, sykehus, legekontor, sykehjem,  eller av hjemmesykepleien. Etter opplæring kan pasienten selv utføre egenkontroll ved hjelp av måleinstrumentet. Prøven, som tas kapillært, overføres enkelt til testchipen, og svaret er klart i løpet av 30 sekunder. Deretter får man umiddelbart tilbakemelding og kan foreta en eventuell dosejustering. 

Måleprinsippet for microINR er basert på mikroteknikk og et innebygd overvåkingssystem. PT (INR) måles etter aktivering av koagulasjon med humant rekombinant tromboplastin. microINR systemet er solid og pålitelig, og er CE/IVD-merket for både egenkontroll og profesjonell bruk. Kvaliteten overvåkes av interne kvalitetskontroller i hver enkelt testship,  samt bruk av eksterne kontrolløsninger.

microINR etterligner in-vivo-forhold for koagulasjon.

Fordeler ved microINR 

Brukervennlig

 • enkel å bruke
 • rask
 • liten helautomatisk måler
 • automatisk kalibrering
 • automatisk aktivering
 • stort og tydelig display
 • testchip i enkeltpakning, kan oppbevares i romtemperatur
 • plass til 200 målinger i minnet       

 Pålitelig og rask

 • innebygde kontroller for hver enkelt måling
 • mulighet for bruk av ekstern kontrolløsning
 • måleområde: 0,8 til 8 INR
 • svært gode resultater i svensk studie
 • pålitelig resultat i løpet av 30 sek 

Lite prøvevolum

 • enkelt å ta prøven
 • lite prøvevolum: 3 μL

Teknisk informasjon

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Mikrofluidteknikk

Prøvemateriale Kapillærblod
Instrumentinformasjon

microINR-måler

Avlesningstid Under 30 sek
Avlesning Avlesing på måleren
Oppbevaring 2 - 25 ⁰C
Nødvending, ikke inkludert

microINR-testchip, lansetter

Informasjon om analytten - protrombinkompleks/PT

Protrombinkompleks (PT) måler aktiviteten fra de K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorerene II (protrombin), VII og X, som dannes i leveren.

PT måles i forbindelse med koagulasjonsundersøkelser, overvåking av antikoagulasjonsbehandling samt undersøkelser av eventuelle leverskader.

Måleverdiene angis ved hjelp av INR (International Normalized Ratio), dvs. forholdet mellom prøvens koagulasjonstid og normal koagulasjonstid.

Jo kraftigere antikoagulasjonsvirkning, desto høyere verdi. Høye verdier forekommer også ved behandling med K-vitaminantagonister (f.eks. warfarin), som ved K-vitaminmangel eller når K-vitaminsyntesen påvirkes av langvarig antibiotikabehandling. 

Ved INR > 5,0 er det svært høy blødningsrisiko. 

Terapeutisk område: INR 2,10 til 3,00

For personer som ikke får antikoagulansbehandling, skal PT (INR)-verdien ligge mellom 0,9 og 1,2.

Dokumenter og materiell

microINR Sales Sheet (NO)

microINR Brief Instructions (NO)

Videos

microINR Test Procedure Video (GB)

 

 

Er du interesseret i produktet?