Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder for å sikre at nettsidene fungerer som de skal, og for å gi best mulig brukeropplevelse.
Hvis du fortsetter å bruker nettstedet vårt, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

X

Uricult Trio -test

Uricult Trio -dyrkningstest brukes til diagnostisering av urinveisinfeksjoner gjennom avdekking og presumtiv påvisning av mikrober (samlet bakterieantall, gram-negative bakterier, enterokokker, E. coli) i urinprøver. Testen kan utføres på stedet, eller slidene kan benyttes som praktiske transportmedier for prøver som skal dyrkes.

Som regel

Uricult Trio er svært enkel å bruke. Uricult Trio -dyppekultur er basert på tre agarmedier. I tillegg til CLED- og MacConkey-agarmediene har Uricult Trio et selektivt E.coli-medium som spesifikt er beregnet for påvisning av gram-negative β-glukuronidase-produserende organismer, der Escherichia coli er den vanligste årsaken til urinveisinfeksjoner.

Fordeler ved Uricult Trio

  • Testen kan utføres på stedet, slik at behovet for å transportere urinprøver elimineres
  • Resultatet gir et nøyaktig bilde av klinisk status på prøvetakingstidspunktet
  • Prosessen er enkel å utføre: Dypping-Inkubasjon-Tolking
  • Lang holdbarhet: Uricult Trio  kan lagres ved romtemperatur i flere måneder

Tekniske data

Tilgjengelige produkter
Bruk For in-vitro diagnostisk bruk
Metode

Kultur

Prøvemateriale Urin
Avlesningstid 16 til 24 timer
Avlesning Visuell
Oppbevaring 7 til 25 °C
Nødvending, ikke inkludert

I tillegg trengs

Inkubator som kan holde en temperatur på +36 ± 2 °C

Obs!

Oppbevares beskyttet mot trekk og temperatursvingninger. Må ikke fryses.

Et registrert varemerke Uricult er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om testene

Urinveisinfeksjoner er blant de vanligste infeksjonene som er forårsaket av bakterier. Urinveisinfeksjoner må påvises og behandles på riktig måte, ettersom slike infeksjoner kan forårsake nyreskade hvis de ikke behandles. Bakteriekulturen i urinprøver som er samlet inn og håndtert på riktig måte, kan gi nøyaktig diagnose. Transporten av urinprøver fra helseinstitusjonen til laboratoriet kan imidlertid føre til feilaktige resultater, ettersom antallet bakterier kan øke hvis prøvene ikke transporteres på riktig måte.

Uricult-Trio dyppekultur er for dyrking av urinprøver. Slidene er dekket på begge sider av til sammen 3 agarmedier. Sliden kan dyppes i urin, eller man kan helle urin på sliden. Deretter settes den inokulerte sliden tilbake i røret, slik at den er klar for inkubasjon eller transport. Etter inkubasjonen vises forekomsten av bakterier gjennom fremvekst av kolonier på agaroverflaten.  Ettersom hver enkelt koloni er et resultat av én enkelt bakteriecelle som har formert seg, kan man fastsette antallet koloniformende enheter (CFU/ml) i urinprøven med utgangspunkt i antallet kolonier.

På Uricult Trio fastsettes det samlede koloniantallet med utgangspunkt i den opprinnelig grønne CLED-agaren, ved å sammenligne koloniens tetthet med et avlesningskart. Basert på hvordan bakteriene fremstår på CLED-agaren, kan de klassifiseres som positive eller negative for laktose. Antall gram-negative bakterier fastsettes på den opprinnelig brun-røde selektive MacConkey-agaren.

I Uricult Trio-testen danner β-glukuronidase-produserende organismer kolonier i forskjellige brun- eller grånyanser på den tredje, fargeløse selektive E.coli-agaren. Denne spesialagaren er en kromogen agar som gjør det enda enklere å tolke resultatene. Opptil fire av fem tilfeller av urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten er forårsaket av E.coli.

Dokumenter og materiell

Uricult-produkter (NO)

Uricult Trio Model Chart (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

 

Pakningsvedlegg

(Kun til informativ bruk. Vennligst referer til pakningsvedlegg vedlagt i kittet.)

Uricult Trio IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 68197

HMS datablad

HMS datablad på Engelsk kan du finne her: Uricult tests  > Documents and materials

Tilgjengelig på Norsk ved forespørsel: firmapost@oriondiagnostica.com

Er du interessert i produktet?